وقتی بازی های جام جهانی را می بینم چنان با هجمه فکری مواجه می شوم که بعضی وقت ها بازی را از دست می دهم.افسوس می خورم به این که چه خوب بود تیم ملی ما هم آن جا می بود و بعد فکر می کنم نه،آن جا جای ما نیست.بار ها با خودم در این باره فکر کردم اما  حالا می خواهم افکارم را به نوشتار در آورم.

چرا می گویم آن جا جای ما نیست؟دلیل زیاد دارم.اول به جمله معروفی اشاره می کنم:همه چیز ما مثل همه چیز ماست.خوب به این جمله دقت کنیم می بینیم وقتی در کشور ما و در سیستم های مدیریتی و اقتصادی کشور ما باند بازی و رانت خواری و رشوه و...تبدیل به ارزش و هنجار شده از فوتبال چه انتظار دارید؟مگر اداره  این فوتبال چیزی جز سیستم های مدیریتی است؟

فوتبال ما نیز مانند بقیه سیاست های کشور مان همه ش حرف و ادعاست.آقا ادعای صعود و قهرمانی دارد،از تیم هایی می بازد که اصلا قابل مقایسه با ما نبودند! دقت کنید می گویم نبودند، چون حالا هستند.حالا از ما بهتر برنامه ریزی می کنند.حالا بهتر از ما خرج می کنند.حالا بهتر از ما استعداد هایشان را پرورش می دهند و بالاخره حالا بهتر از ما بازی می کنند!

می گویند چطور کشوری مثل کره شمالی که نه ارتباطی با دنیا دارد نه قانونی مانند بقیه جاهای دنیا ،نه آزادی و نه لیگ فوتبال درست  و حسابی به جام جهانی رفت؟آیا همین کره شمالی نبود که چهار سال پیش با او هم گروه بودیم و در هر دو بازی رفت و برگشت او را شکست دادیم و تار و مار کردیم؟حال باید این را بفهمیم ما که این همه ادعا داریم به کجا رسیدیم؟آن کشور که به قول خودمان نه آزادی دارد نه فوتبال درست و حسابی و یک کشور کمونیستی است دارد در این زمینه از ما ملت آزاد و مدافع حقوق بشر و دارای یکی از بهترین لیگ های  فوتبال بهتر کار می کند و الکی ادعا نمی کند!

چرا کشوری مانند اسلوونی که دو ملیون جمعیت دارد(35/1 جمعیت کشور ما)دوره های زیادی در جام جهانی بوده ولی کشور ما برای حضور هر دفعه هشت سال،12 سال چه می دانم 20 سال صبر کند! می خواهم بپرسم کشور ما چه کار خاصی برای ستاره هایش انجام داده است.چه کار خاصی برای نسل نوجوان و جوان با استعداد که قرار است آینده فوتبال ما را بسازند کرده است؟دقیقا این بحث هم مانند سیاست ماست.سیاست مداران ما با دست خود دارند کاری می کنند که همه آینده سازان و نخبگان این کشور از این جا فرار کنند!

چه باید کرد؟آیا به نظر شما راه حلی برای همه ی این مشکلات چه در سیاست و چه در ورزش ما هست؟