شهرام شکیبا در خبرآنلاین نوشت:

محمد الزغبی، یکی از مفتیان وهابی کشور مصر در فتوایی جدید خوردن گوشت جن را حلال اعلام کرده است. این مفتی وهابی گفته: «دلیل بنده برای حلال دانستن خوردن گوشت جن این است که اجنه در شکل شتر و چارپایان ظاهر می‌شوند. بر همین اساس نماز خواندن در جایی که شتر وجود دارد نیز جایز نیست زیرا محل تجمع عفریت‌هاست. خوردن گوشت شتر جن‌زده نیز جایز است، زیرا به صورت همیشگی درون بدن انسان یا حیوانات نمی‌ماند.»

***

خواندن خبر مربوطه چند سؤال و مسئله را در ذهنم ایجاد کرد که بدین وسیله به اطلاع عموم مفتیان وهابی و... به جهت پاسخگویی معروض می‌دارم.

۱- آیا اگر جایی که شتر باشد در واقع محل تجمع عفریتان می‌شود، بهتر نیست جلویشان نماز بخوانیم تا بلکه به راه راست هدایت شوند؟

۲- اگر جنی عوض شتر، به مرغ وارد شود و مرغ مربوطه تخم کند، تکلیف «تخم جن» به دست آمده چیست. آیا نیمرو کردنش کراهت دارد؟ اگر مقلدان‌تان به نیمروی تخم‌جن، رب گوجه فرنگی اضافه کنند چه حکمی خواهد داشت؟

۳- اگر جنی را که در شتر وارد شده، پیروان‌تان بخورند، جن مأکول از چه راهی دفع می‌شود؟ آیا مصرف مسهل ضروری است؟

۴- فرض می‌کنیم جنی وارد شتر شده باشد. پیروان شما که شتر را یکجا قورت نمی‌دهند. بخشی از گوشت شتر را ممکن است بخورند. در این صورت کدام عضو جن را خورده‌اند؟ آیا ران شتر جن‌زده دقیقاً حاوی ران جن مذکور است؟ یا ممکن است یک جای دیگر جن در آن باشد؟

۵- اگر از قضای روزگار شتر جن‌زده، شتر نجاستخوار هم باشد چه حکمی دارد؟

اطلاعیه

بار دیگر دست دشمنان و از خط قرمزگذران و سیاسی‌کاران از حلقوم مفتیان وهابی به در آمده است. البته ما به این ماجرا می‌خندیم ولی به‌هرحال وهابیون باید بدانند که با این فتوی دارند از خط قرمز‌ها عبور می‌کنند. لذا آگاه باشند که اگر به این اعمال خود ادامه دهند ما نیز به وظایف قانونی خود عمل می‌کنیم و کار‌هایی می‌کنیم که به صلاح بشریت نیست. ما امضا‌کنندگان این بیانیه به صورتی خود‌جوش عن‌قریب تنوره کشیده به مصر می‌رویم و تکلیف این مفتی وهابی را روشن می‌نماییم.

امضا: الهاک دیو، عباس غ، فولاد زره‌دیو و والده مکرمه، اژدهای هفت‌سر، اکوان دیو، جریان انحرافی، عفریت جادو، چهل دزد بغداد، دیو سفید، خناس ارجمند، دوالپا، جادوگر شهر اوز و...

 برگرفته از آینده نیوز